Dekkingsgraad maart 2024

16 Apr

Dekkingsgraad maart 2024

De dekkingsgraad is in maart licht gedaald naar 125,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in maart licht gedaald van 125,5% naar 125,3%. Begin 2024 was de actuele dekkingsgraad 121,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 0,4 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2024 toegenomen van € 9.828 miljoen naar € 10.128 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,3 procentpunt. Dit zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad dit jaar tot nu toe beïnvloeden. Er zijn nog een paar andere factoren die (een kleinere) invloed hebben op de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart daalde de beleidsdekkingsgraad van 130,5% naar 130,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 15,5% lager dan de dekkingsgraad voor toekomstig bestendig indexeren (TBI). De TBI is de dekkingsgraad vanaf waar niet verleende toeslagen uit het verleden mogen worden ingehaald.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.