Dekkingsgraad mei 2021

15 Jun

Dekkingsgraad mei 2021

De dekkingsgraad is in mei uitgekomen op 120,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in mei net als in april uitgekomen op 120,8%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 7,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 toegenomen van € 10.005 miljoen naar € 10.318 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,4 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In mei steeg de beleidsdekkingsgraad van 107,0% naar 108,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 11,5 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,4%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.