Dekkingsgraad november 2016

15 Dec

Dekkingsgraad november 2016

De dekkingsgraad is in november gestegen naar 105,3%.

Actuele dekkingsgraad november: 105,3%
Beleidsdekkingsgraad: 101,4%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in november gestegen van 102,7% naar 105,3%. Begin 2016 was de actuele dekkingsgraad 107,6%.

De rekenrente is dit jaar gedaald. Dit heeft een negatief effect van 8,0 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2016 toegenomen van € 7.685 miljoen naar € 8.069 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 6,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In november daalde de beleidsdekkingsgraad van 101,7% naar 101,4%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 19,6 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.