Dekkingsgraad november 2021

16 Dec

Dekkingsgraad november 2021

De dekkingsgraad is in november gedaald naar 120,0%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in november gedaald van 121,9% naar 120,0%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 3,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 toegenomen van € 10.005 miljoen naar € 10.610 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 8,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In november steeg de beleidsdekkingsgraad van 117,1% naar 118,1%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 2,0 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.