Dekkingsgraad oktober 2023

13 Nov

Dekkingsgraad oktober 2023

De dekkingsgraad is in oktober gedaald naar 136,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in oktober gedaald van 138,0% naar 136,3%. Begin 2023 was de actuele dekkingsgraad 125,4%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 8,0 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2023 toegenomen van € 9.000 miljoen naar € 9.063 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 2,9 procentpunt. De dit jaar toegekende (inhaal)pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 0,4 procentpunt. Dit zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad dit jaar tot nu toe beïnvloeden. Er zijn nog een paar andere factoren die (een kleinere) invloed hebben op de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In oktober steeg de beleidsdekkingsgraad van 131,1% naar 131,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,0% lager dan de dekkingsgraad voor toekomstig bestendig indexeren (TBI). De TBI is de dekkingsgraad vanaf waar niet verleende toeslagen uit het verleden mogen worden ingehaald.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.