Extra pensioenverhoging van 0,87% voor actieve deelnemers

18 Dec

Extra pensioenverhoging van 0,87% voor actieve deelnemers

Per 1 januari 2019 wordt een extra pensioenverhoging van 0,87% toegekend aan actieve deelnemers.

Sociale partners hebben afgesproken dat er meer pensioenpremie wordt betaald dan nodig is voor de reguliere pensioenopbouw. Uit deze extra premie kunnen de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden verhoogd om de achterstand op de loonontwikkeling te verkleinen.

Uit de in 2018 betaalde extra premie wordt per 1 januari een verhoging van 0,87% toegekend aan actieve deelnemers. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van 0,83% die is betaald uit beleggingsrendement. De totale verhoging voor actieve deelnemers per 1 januari 2019 bedraagt daarmee 1,7%.