Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

08 Mei

Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

In 2017 verbeterde de financiële positie van Pensioenfonds Hoogovens. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,3% aan het begin van het jaar naar 113,2% eind 2017.

Deze verbetering kwam doordat de beleggingen het goed deden en de rente is gestegen waardoor de pensioenverplichtingen (kosten) in waarde daalden. Door de verbeterde financiële positie was het mogelijk de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden gedeeltelijk te verhogen.

Een van de doelen van het pensioenfonds is een beleggingsrendement te behalen dat ruim 2% hoger is dan de stijging van de pensioenverplichtingen door rente. In 2017 is dit ruim gehaald. Over 2017 was het rendement op de beleggingen 7,1% terwijl de pensioenverplichtingen door de gestegen rente daalden met 1,5%.

Toekomst

De financiële situatie van het pensioenfonds moet nog wel verder verbeteren. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onder het wettelijk vereiste niveau ligt, dan moet dat pensioenfonds een herstelplan indienen. Voor Pensioenfonds Hoogovens is dit niveau een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 121%. Onlangs hebben we daarom het nieuwe herstelplan voor 2018 ter goedkeuring ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Het herstelplan is gebaseerd op schattingen gemaakt met een model en heeft geen voorspellende waarde. Begin 2019 bekijken we, als de financiële positie niet voldoende is verbeterd, of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de komende vijf jaar verwachten we dat de pensioenen met ongeveer de helft van de loon- en prijsontwikkeling kunnen worden verhoogd. Maar er is ook een kans dat een verhoging van de pensioenen toch niet mogelijk is. De kans dat de pensioenen in de komende jaren moeten worden verlaagd is klein.