Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

16 Okt

Financiële positie Pensioenfonds Hoogovens

Kortingen van pensioenen zijn bij Pensioenfonds Hoogovens op dit moment niet aan de orde.

De afgelopen periode is de dekkingsgraad (een graadmeter van de financiële situatie) van de meeste Nederlandse pensioenfondsen verslechterd door de daling van de rente. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs aangekondigd mogelijk de pensioenen flink te moeten verlagen in 2020.

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens ligt nog op een voldoende hoog niveau. Dit komt doordat het pensioenfonds voldoende buffers had om de daling van de rente op te vangen. Kortingen van pensioenen zijn bij Pensioenfonds Hoogovens op dit moment dan ook niet aan de orde.

Verlagen in 2020 niet te verwachten

Om te bepalen of de pensioenen moeten worden verlaagd zijn er twee belangrijke wettelijke spelregels.

Als de dekkingsgraad 5 jaar aaneengesloten onder het minimale niveau van 104,2% is, moeten pensioenfondsen een verlaging doorvoeren tot een dekkingsgraad van 100%. Bij Pensioenfonds Hoogovens is deze regel de komende vijf jaar niet van toepassing.

Wanneer de dekkingsgraad eind van dit jaar zou zijn gedaald tot onder de kritische grens van ongeveer 91%, dan moet ook Pensioenfonds Hoogovens de pensioenen direct verlagen. Wel mag in dat geval een korting worden uitgesmeerd over een periode van 10 jaar. Er zal in die situatie geen sprake zijn van grote kortingen. Om door deze kritische grens heen te zakken zou de dekkingsgraad de komende maanden flink moeten dalen.