Gedeeltelijke pensioenverhoging per 1 januari 2022

12 Jan

Gedeeltelijke pensioenverhoging per 1 januari 2022

Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2022 de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers met 3,68% te verhogen.

Jaarlijks bepaalt het bestuur op basis van de beleidsdekkingsgraad of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Eind december 2021 was de beleidsdekkingsgraad 119,5%.

Volledige verhoging van de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers is pas toegestaan bij een beleidsdekkingsgraad van 123,2%. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 123,2% mogen de pensioenen gedeeltelijk worden verhoogd.

Het bestuur is bij zijn besluit uitgegaan van de prijsstijging in de periode oktober 2020 tot en met december 2021. Deze was 5,11%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2021 lager was dan 123,2% mogen de pensioenen slechts gedeeltelijk worden aangepast. De pensioenen zijn daarom verhoogd met 3,68%. Pensioengerechtigden ontvangen vanaf januari de verhoogde uitkering. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief die u deze maand ontvangt.