Dekkingsgraad december 2021

19 Jan

Dekkingsgraad december 2021

De dekkingsgraad is in december gestegen naar 125,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gestegen van 120,0% naar 125,6%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 8,1 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 toegenomen van € 10.005 miljoen naar € 10.684 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 9,4 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december steeg de beleidsdekkingsgraad van 118,1% naar 119,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,0 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,5%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.