Gedeeltelijke pensioenverhogingen per 1 januari 2019

18 Dec

Gedeeltelijke pensioenverhogingen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 worden de pensioenuitkeringen met 0,87% verhoogd en de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers met 0,83%.

Deze verhoging betalen we uit het beleggingsrendement en is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober. Deze bedroeg toen 116,2%. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 124,9% mogen de pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken gedeeltelijk verhoogd worden. De verhoging van de pensioenuitkeringen is gekoppeld aan de prijsstijging in de periode oktober 2017 tot oktober 2018. Deze was 2,1%. De verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers is gekoppeld aan de loonstijging bij Tata Steel in IJmuiden. Deze was 2% in 2018.

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 124,9% mogen de pensioenen slechts gedeeltelijk worden aangepast met een percentage van de relevante prijs- of loonstijging. De pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers worden daarom verhoogd met 0,87%. De opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers worden verhoogd met 0,83%.