Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2017

15 Dec

Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2017

Het bestuur heeft geconcludeerd dat er geen pensioenverhogingen kunnen worden toegekend.

Jaarlijks stelt het bestuur van het pensioenfonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober vast of we de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari kunnen verhogen. In de bestuursvergadering op 12 december 2016 concludeerde het bestuur dat er geen verhogingen toegekend kunnen worden.

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober was namelijk 101,7%. Dit is lager dan de 110% vanaf waar er gedeeltelijke verhogingen toegekend mogen worden. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief die u begin 2017 ontvangt.

Premie blijft 28% in 2017

De afgesproken pensioenpremie voor de pensioenopbouw van 28% van de pensioengrondslag geldt nog tot en met 2017. Wanneer de premie lager blijkt te zijn dan de kostendekkende premie dan kan de pensioenopbouw van werknemers worden gekort. U bouwt dan in dat jaar minder pensioen op dan de 1,875% die nodig is voor een volledige pensioenopbouw. Voor 2017 is de kostendekkende premie vastgesteld op 24,7%. De premie is dan genoeg voor een volledige pensioenopbouw en er blijft nog 3,3% over. Het overschot wordt gereserveerd om, wanneer dit mogelijk is, een kleine pensioenverhoging toe te kennen aan werknemers. Deze verhoging voor werknemers kunnen we alleen toekennen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 104,2% is.