Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2020

02 Jan

Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd.

Jaarlijks stelt het bestuur op basis van de beleidsdekkingsgraad vast of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Onze beleidsdekkingsgraad per eind oktober was 109,5%. Dit is lager dan de 110% vanaf waar er gedeeltelijke verhogingen kunnen worden toegekend. De pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken konden daarom per 1 januari 2020 niet worden verhoogd. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief die u begin 2020 ontvangt.