Korten niet aan de orde

24 Jan

Korten niet aan de orde

Ophef in de media over de financiële positie van pensioenfondsen. Bij pensioenfonds Hoogovens is korten niet aan de orde.

Deze week was er in de media veel aandacht voor de slechte financiële positie van pensioenfondsen en de kans op korten (verlaging van de pensioenen). Zo werd er gemeld dat een aantal grote bedrijfstakpensioenfondsen er zo slecht voorstaat dat de kans groot is dat zij volgend jaar de pensioenen moeten verlagen. Dit komt omdat deze fondsen volgens de wettelijke rekenregels al enkele jaren achter elkaar te weinig vermogen hebben (dat is een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104%). Bij ons pensioenfonds ligt de beleidsdekkingsgraad op 115,8%.

Korten is bij ons pensioenfonds daarom niet aan de orde. Pensioenfonds Hoogovens heeft de pensioenuitkeringen per 1 januari 2019 zelfs kunnen verhogen met 0,87% en de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers met 0,83%, terwijl over 2018 de prijzen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 1,7% zijn gestegen. Ook de komende jaren is de kans op korten bij ons fonds zeer gering.

U leest hierover meer in onze nieuwsbrief.