Nieuw bestuurslid

05 Apr

Nieuw bestuurslid

De heer van Vliet is toegetreden tot het bestuur.

Per 3 april 2018 is André van Vliet lid van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hiermee is één van de vacatures binnen de geleding pensioengerechtigden vervuld. De heer van Vliet heeft binnen het bestuur institutioneel vermogensbeheer als specifiek profiel en treedt toe tot de Balans- en beleggingscommissie.