Nieuw bestuurslid

24 Apr

Nieuw bestuurslid

De heer Bouma treedt in juni toe tot het bestuur.

Per 2 juni 2018 wordt de heer drs. J (Janwillem) Bouma lid van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hiermee is de vacature binnen de geleding pensioengerechtigden vervuld.