Nieuwe vaste pensioenpremie voor komende drie jaar

21 Feb

Nieuwe vaste pensioenpremie voor komende drie jaar

De pensioenpremie is vastgesteld op 29% van de pensioengrondslag voor de periode 2018 tot en met 2020.

In januari informeerden wij u in onze nieuwsbrief over de hoogte van de pensioenpremie in 2018. De sociale partners (werkgever en vakbonden) waren toen nog niet tot een akkoord gekomen, daarom werd de pensioenpremie voorlopig vastgesteld op 28% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het gedeelte van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Inmiddels is er een akkoord gesloten. Er is een vaste pensioenpremie van 29% van de pensioengrondslag afgesproken voor de periode 2018 tot en met 2020. Hiervan betalen werknemers 30% en de werkgever de overige 70%.

De pensioenpremie die nodig is in 2018 voor de pensioenopbouw bedraagt 23,4% van de pensioengrondslag. Omdat we de afgelopen jaren de pensioenen bijna niet hebben kunnen verhogen, is de achterstand op de loonontwikkeling opgelopen. De sociale partners willen deze achterstand beperken. Daarom wordt er een premie van 29% in rekening gebracht. Het premieoverschot dat hierdoor ontstaat, wordt gebruikt om de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers te verhogen.