Pensioenfonds Hoogovens en de AVG

28 Jun

Pensioenfonds Hoogovens en de AVG

Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om uw privacy beter te beschermen.

Sinds 25 mei is de AVG van kracht. Deze verordening geldt voor organisaties die van burgers persoonsgegevens bijhouden en verwerken. Deze organisaties zijn verplicht om te werken in overeenstemming met de AVG. Pensioenfonds Hoogovens hecht veel waarde aan uw privacy. Dit betekent dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Wat betekent de AVG voor u?

In de AVG zijn rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens opgenomen. Pensioenfonds Hoogovens heeft een privacyreglement opgesteld en dit document gepubliceerd op de website. U vindt ons privacyreglement hier.