Pensioenverhoging van 1,02% voor actieve deelnemers

03 Aug

Pensioenverhoging van 1,02% voor actieve deelnemers

Pensioenverhoging toegekend per 1 juli 2021.

Sociale partners (werkgever en vakbonden) hadden voor 2020 afgesproken dat er meer pensioenpremie werd betaald dan nodig was voor de pensioenopbouw. De opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden uit deze extra premie verhoogd (geïndexeerd). Het verhogen gebeurt op het moment dat de beleidsdekkingsgraad drie maanden aaneengesloten minimaal 105% bedraagt. Begin 2021 was de dekkingsgraad te laag om te verhogen maar inmiddels is deze voldoende hersteld. Daarom is de extra premie uit 2020 per 1 juli 2021 gebruikt om de pensioenen van actieve deelnemers te verhogen met 1,02%. Met deze verhoging wordt de in 2020 opgelopen indexatieachterstand voor actieve deelnemers van 2,5% beperkt tot 1,48%.

Pensioengerechtigden die in 2020 nog premie hebben betaald ontvangen vanaf augustus 2021 met terugwerkende kracht een hogere uitkering. De verhoging is afhankelijk van het aantal maanden dat er in 2020 premie is betaald.