Dekkingsgraad juli 2021

17 Aug

Dekkingsgraad juli 2021

De dekkingsgraad is in juli gedaald naar 118,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juli gedaald van 121,6% naar 118,2%. Begin 2021 was de actuele dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 3,0 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2021 toegenomen van € 10.005 miljoen naar € 10.520 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 7,0 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juli steeg de beleidsdekkingsgraad van 110,7% naar 112,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 7,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.