Update pensioenakkoord

21 Jul

Update pensioenakkoord

De laatste tijd is het pensioenakkoord weer volop in het nieuws. 

Het afgelopen jaar zijn de afspraken uit het pensioenakkoord verder uitgewerkt door het Kabinet en de landelijke werknemers- en werkgeversorganisaties. Voordat het gevolgen heeft voor uw pensioen moet er nog veel gebeuren. Eerst moet het akkoord worden omgezet in wetgeving. Vervolgens moeten sociale partners (vakbonden en werkgever) bepalen hoe zij de nieuwe regels gaan toepassen. Zij gaan namelijk over de pensioenregeling van het pensioenfonds. Daarna heeft het pensioenfonds nog een paar jaar nodig om de administratieve systemen aan te passen en u op de hoogte te brengen van wat het nieuwe pensioen voor u betekent.

De belangrijkste veranderingen

  • Nu is het zo geregeld dat iedereen (op basis van hetzelfde salaris) evenveel pensioen opbouwt. Dat gaat veranderen. Jongere deelnemers bouwen straks meer pensioen op dan oudere werknemers.
  • De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. Als het goed gaat dan kunnen de pensioenen sneller verhoogd worden dan nu. Als het tegenzit dan moeten we sneller verlagen. De risico’s worden daarbij wel gespreid om te voorkomen dat als u in een periode met economische tegenwind met pensioen gaat, uw pensioen hard geraakt wordt en opeens ver achterblijft bij de verwachtingen. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat hoe ouder u bent, hoe minder uw pensioen meebeweegt met de beurs.

Wanneer gaat er iets veranderen?

2020-2021: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Na goedkeuring door zowel de Eerste als de Tweede Kamer gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 januari 2022.

2022-2024: Sociale partners maken nieuwe afspraken op basis van de nieuwe wetgeving.

2024-2026: Het pensioenfonds gaat de nieuwe regels verwerken, zodat de gewijzigde pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 ingaat.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Dat weten we nu nog niet. De komende tijd moeten er nog veel details worden uitgewerkt en afspraken worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.