Verkiezingen vertegenwoordigers pensioengerechtigden VO

10 Dec

Verkiezingen vertegenwoordigers pensioengerechtigden VO

Elke vier jaren vinden er verkiezingen plaats van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Hoogovens.

De laatste keer dat dit gebeurde was in 2016. Van begin april tot en met 24 april 2020 kiezen de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Hoogovens vijf vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan.