Wijziging pensioenreglement

08 Feb

Wijziging pensioenreglement

Met ingang van 6 februari 2018 is het pensioenreglement aangepast op verzoek van de sociale partners (werkgever en vakbonden). De wijziging betreft het vervallen van de maximering van de pensioenopbouw bij voortgezette pensioenopbouw van arbeidsongeschikte ex-werknemers.

Door de wijziging krijgen arbeidsongeschikte deelnemers van wie het dienstverband met de werkgever is beëindigd en die na 1 december 2017 nog pensioen opbouwen, niet meer te maken met de maximering van de pensioenopbouw. Zij blijven door de aanpassing tot uiterlijk hun AOW-leeftijd pensioen opbouwen. Voor de wijziging werd de pensioenopbouw ruim voor de AOW-leeftijd beëindigd als gevolg van het bereiken van de maximale opbouw.

U vindt de aangepaste regels met betrekking tot pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid in artikel 13 van het aangepaste pensioenreglement.