Dekkingsgraad april 2018

17 Mei

Dekkingsgraad april 2018

De dekkingsgraad is in april gestegen naar 115,9%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in april gestegen van 114,1% naar 115,9%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft een positief effect van 0,2 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.584 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In april steeg de beleidsdekkingsgraad van 114,8% naar 115,1%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.