Dekkingsgraad april 2019

16 Mei

Dekkingsgraad april 2019

De dekkingsgraad is in april gestegen naar 114,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in april gestegen van 112,1% naar 114,3%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 5,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.074 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 9,9 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In april daalde de beleidsdekkingsgraad van 114,9% naar 114,7%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,5 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.