Dekkingsgraad april 2020

18 Mei

Dekkingsgraad april 2020

De dekkingsgraad is in april gestegen naar 96,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in april gestegen van 94,7% naar 96,2%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 9,9 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.042 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 5,0 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In april daalde de beleidsdekkingsgraad van 106,1% naar 104,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 15,0 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,6%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.