Dekkingsgraad april 2022

19 Mei

Dekkingsgraad april 2022

De dekkingsgraad is in april gestegen naar 132,0%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in april gestegen van 126,0% naar 132,0%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 21,9 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.758 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 10,6 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In april steeg de beleidsdekkingsgraad van 121,5% naar 122,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 0,9 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 121,6%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.