Dekkingsgraad mei 2022

16 Jun

Dekkingsgraad mei 2022

De dekkingsgraad is in mei gestegen naar 134,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in mei gestegen van 131,8% naar 134,3%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 26,1 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 9.595 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 12,4 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In mei steeg de beleidsdekkingsgraad van 122,4% naar 123,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,6 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 122,0%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.