Dekkingsgraad april 2023

15 Mei

Dekkingsgraad april 2023

De dekkingsgraad is in april gestegen naar 129,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in april gestegen van 128,1% naar 129,6%. Begin 2023 was de actuele dekkingsgraad 125,4%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 0,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2023 toegenomen van € 9.000 miljoen naar € 9.281 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,8 procentpunt. Dit zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad dit jaar tot nu toe beïnvloeden. Er zijn nog een paar andere factoren die (een kleinere) invloed hebben op de dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In april daalde de beleidsdekkingsgraad van 130,2% naar 130,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,3% hoger dan de dekkingsgraad voor toekomstig bestendig indexeren. Dit is de dekkingsgraad vanaf waar niet verleende toeslagen uit het verleden mogen worden ingehaald.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.