Dekkingsgraad augustus 2018

18 Sept

Dekkingsgraad augustus 2018

De dekkingsgraad is in augustus gedaald naar 116,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in augustus gedaald van 117,1% naar 116,6%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 1,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 toegenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.732 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 3,0 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In augustus steeg de beleidsdekkingsgraad van 115,7% naar 116,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,9 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,9%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.