Dekkingsgraad augustus 2019

13 Sept

Dekkingsgraad augustus 2019

De dekkingsgraad is in augustus gedaald naar 100,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in augustus gedaald van 106,7% naar 100,8%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 22,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.341 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 13,7 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In augustus daalde de beleidsdekkingsgraad van 112,7% naar 111,4%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 8,3 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.