Dekkingsgraad december 2018

23 Jan

Dekkingsgraad december 2018

De dekkingsgraad is in december gedaald naar 110,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gedaald van 115,9% naar 110,3%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 4,3 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.355 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 1,6 procentpunt. Het toekennen van pensioenverhogingen zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad van 1,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december daalde de beleidsdekkingsgraad van 116,3% naar 115,8%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,9 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.