Dekkingsgraad december 2019

21 Jan

Dekkingsgraad december 2019

De dekkingsgraad is in december gestegen naar 111,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gestegen van 108,5% naar 111,8%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 14,3 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.551 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 16,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december steeg de beleidsdekkingsgraad van 108,9% naar 109,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 11,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,4%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.