Dekkingsgraad december 2020

19 Jan

Dekkingsgraad december 2020

De dekkingsgraad is in december gestegen naar 108,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in december gestegen van 107,5% naar 108,8%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 11,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 toegenomen van € 9.545 miljoen naar € 10.006 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 6,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In december daalde de beleidsdekkingsgraad van 102,0% naar 101,8%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 18,1 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,9%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.