Dekkingsgraad februari 2018

15 Mrt

Dekkingsgraad februari 2018

De dekkingsgraad is in februari gedaald naar 117,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gedaald van 118,3% naar 117,3%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente is dit jaar gestegen. Dit heeft een positief effect van 2,3 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.558 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari steeg de beleidsdekkingsgraad van 113,9% naar 114,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 7,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.