Dekkingsgraad februari 2019

22 Mrt

Dekkingsgraad februari 2019

De dekkingsgraad is in februari gestegen naar 114,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gestegen van 111,7% naar 114,2%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 1,6 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.355 miljoen naar € 8.762 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 5,6 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari daalde de beleidsdekkingsgraad van 115,3% naar 115,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,5 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,5%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.