Dekkingsgraad februari 2020

18 Mrt

Dekkingsgraad februari 2020

De dekkingsgraad is in februari gedaald naar 101,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gedaald van 107,5% naar 101,6%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 8,3 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.383 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 1,6 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari daalde de beleidsdekkingsgraad van 108,6% naar 107,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 12,2 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,8%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.