Dekkingsgraad februari 2023

13 Mrt

Dekkingsgraad februari 2023

De dekkingsgraad is in februari gestegen naar 131,4%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gestegen van 126,3% naar 131,4%. Begin 2023 was de actuele dekkingsgraad 125,4%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 2,9 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2023 toegenomen van € 9.000 miljoen naar € 9.198 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari steeg de beleidsdekkingsgraad 129,2% naar 130,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,2 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 123,8%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.