Dekkingsgraad januari 2023

20 Feb

Dekkingsgraad januari 2023

De dekkingsgraad is in januari gestegen naar 126,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gestegen van 125,4% naar 126,2%. 

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 4,1 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2023 toegenomen van € 9.000 miljoen naar € 9.345 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari steeg de beleidsdekkingsgraad 128,6% naar 129,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,9 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 123,3%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort heeft en er geen herstelplan van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.