Dekkingsgraad januari 2019

26 Feb

Dekkingsgraad januari 2019

De dekkingsgraad is in januari gestegen naar 111,7%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gestegen van 110,2% naar 111,7%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 2,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.355 miljoen naar € 8.646 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari daalde de beleidsdekkingsgraad van 115,8% naar 115,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,1 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,4%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.