Dekkingsgraad januari 2020

18 Feb

Dekkingsgraad januari 2020

De dekkingsgraad is in januari gedaald naar 107,5%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gedaald van 111,5% naar 107,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 4,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 toegenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.607 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari daalde de beleidsdekkingsgraad van 109,0% naar 108,6%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 11,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.