Dekkingsgraad januari 2022

01 Mrt

Dekkingsgraad januari 2022

De dekkingsgraad is in januari gedaald naar 118,9%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in januari gedaald van 125,6% naar 118,9%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 0,4 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 10.452 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 2,6 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In januari steeg de beleidsdekkingsgraad van 119,5% naar 120,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 0,1 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 120,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.