Dekkingsgraad februari 2022

15 Mrt

Dekkingsgraad februari 2022

De dekkingsgraad is in februari gestegen naar 121,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in februari gestegen van 119,0% naar % 121,2. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 6,2 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 10.145 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 6,0 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In februari steeg de beleidsdekkingsgraad van 120,3% naar 120,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 0,2 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 120,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.