Dekkingsgraad maart 2022

19 Apr

Dekkingsgraad maart 2022

De dekkingsgraad is in maart gestegen naar 126,0%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in maart gestegen van 121,4% naar 126,0%. Begin 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 12,2 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van € 10.685 miljoen naar € 10.049 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 7,0 procentpunt. De dit jaar toegekende pensioenverhoging heeft een negatief effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart steeg de beleidsdekkingsgraad van 120,9% naar 121,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 0,5 procentpunt hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 121,0%. Dit betekent dat het pensioenfonds officieel uit reservetekort is en er geen herstelplan meer van kracht is.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.