Dekkingsgraad juli 2018

20 Aug

Dekkingsgraad juli 2018

De dekkingsgraad is in juli gestegen naar 117,1%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juli gestegen van 115,3% naar 117,1%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 0,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 toegenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.700 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 2,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juli steeg de beleidsdekkingsgraad van 115,5% naar 115,7%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.