Dekkingsgraad juli 2019

19 Aug

Dekkingsgraad juli 2019

De dekkingsgraad is in juli gedaald naar 106,7%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juli gedaald van 108,5% naar 106,7%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 15,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.263 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 12,7 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juli daalde de beleidsdekkingsgraad van 113,6% naar 112,7%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 7,5 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,2%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.