Dekkingsgraad juli 2020

17 Aug

Dekkingsgraad juli 2020

De dekkingsgraad is in juli gedaald naar 99,0%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in juli gedaald van 99,5% naar 99,0%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 10,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.339 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 1,3 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In juli daalde de beleidsdekkingsgraad van 103,0% naar 102,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,4 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.