Dekkingsgraad maart 2018

17 Apr

Dekkingsgraad maart 2018

De dekkingsgraad is in maart gedaald naar 114,1%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in maart gedaald van 117,4% naar 114,1%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft een negatief effect van 0,3 procentpunt op de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.501 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 0,9 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart steeg de beleidsdekkingsgraad van 114,5% naar 114,8%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 7,2 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.