Dekkingsgraad maart 2019

16 Apr

Dekkingsgraad maart 2019

De dekkingsgraad is in maart gedaald naar 112,1%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in maart gedaald van 114,2% naar 112,1%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 6,0 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.355 miljoen naar € 8.940 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 8,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart daalde de beleidsdekkingsgraad van 115,0% naar 114,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,2 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.