Dekkingsgraad maart 2020

17 Apr

Dekkingsgraad maart 2020

De dekkingsgraad is in maart gedaald naar 94,7%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in maart gedaald van 101,6% naar 94,7%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 7,0 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van € 9.545 miljoen naar € 8.633 miljoen. Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met 9,6 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In maart daalde de beleidsdekkingsgraad van 107,6% naar 106,1%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 13,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,8%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.